TWORZYMY POLSKĄ FARMACJĘ KLINICZNĄ

Waksmundzka-Walczuk Anna

Od momentu uzyskania tytułu magistra farmacji na Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pracuję jako farmaceuta kliniczny w Wielkiej Brytanii.
Pracę rozpoczęła w 2010r w szpitalu ogólnym w charakterze młodszego farmaceuty, a następnie po ukończeniu szkoleń praktycznych, ukończyła specjalizację kliniczną: Clinical Diploma na Uniwersytecie Sunderland.

W roku 2014 rozpoczęła pracę w psychiatrii, w 2016 podjęła pracę na stanowisku starszego farmaceuty w Cumbria Partnership, gdzie przyczyniła się do ustanowienia czynnej obecności farmaceuty w czasie obchodów i konsultacji psychiatrycznych. Prowadziła wiele szkoleń, wykładów i audytów wewnętrznych. W tym samym roku uzyskała tytuł Independent Prescriber na Uniwersytecie w Keele specjalizując się w polifarmacji w terapii chorób psychiatrycznych.

Dodatkowo, Anna jest jednym z pierwszych farmaceutów którzy podjęli pracę jako farmaceuta kliniczny przepisujący leki w serwisie 111 (pomoc pilna), gdzie dodatkowo poszerzyła swoje kompetencje o modele konsultacyjne z pacjentem i diagnostykę.

Anna pasjonuje się Medicine Optimisation i przeprowadziła wiele wykładów i szkoleń dla lekarzy i farmaceutów, o tej tematyce, w szczególności pokazując narzędzia i ich wykorzystanie na oddziałach. Obecnie zajmuje stanowisko Clinical Lead for Medicine Monitoring Team gdzie współpracuje z NECS Medicine Optimisation. Jako pierwsza farmaceutka zatrudniona na tym stanowisku, tworzyła zespół monitorujący skuteczność terapii i efekty uboczne u pacjentów z demencja i chorobami psychiatrycznymi. Jako certyfikowany Quality Improvement Leader jest również odpowiedzialna za jakość serwisu i aktualnie odpowiada za zespół, który monitoruje 1200 pacjentów w domach opieki na terenie North i South Tees. Jest pasjonatką swoje zawodu, promuje rozwój tej profesji, szkolenia podyplomowe, możliwość podejmowania nowych obowiązków przez farmaceutów oraz nowe modele zdrowia publicznego angażujące farmaceutów klinicznych. W swojej pracy Anna zwraca szczególną uwagę na polepszenie jakości życia pacjenta, bezpieczeństwo i aspekty farmakoekonomiczne farmakoterapii.

>> Powrót