TWORZYMY POLSKĄ FARMACJĘ KLINICZNĄ

WYTYCZNE

ORTOPEDIA:                                                                                    ZESPÓŁ METABOLICZNY:

- wytyczne 2023 Polska OSTEOPOROZA

- wytyczne 2022 Polska OSTEOPOROZA                                               - wytyczne 2022 Polska

- wytyczne 2022 United Kingdom 

- reumatoidalne zapalenie stawów EULAR

KARDIOLOGIA:                                                                                       DIABETOLOGIA:

- wytyczne Zespoły wieńcowe 2019                                                         - wytyczne Cukrzyca Typu 1 i 2, 2022 Polska

- wytyczne Nadciśnienie tętnicze 2019 Polska                                       - wytyczne Cukrzyca Typu 2 schemat

- wytyczne Niewydolność serca 2021 Polska/Europa

- wytyczne Nadciśnienie tętnicze 2018 Europa

- wytyczne Migotanie przesionków 2020 Polska/Europa

- wytyczne Dyslipidemie 2019 Polska

 

PULMONOLOGIA:                                                                                   PSYCHIATRIA:

- wytyczne astma 2022 GINA - Global Initiative for Asthma.                   - wytyczne Depresja 2021 Polska

                                                                                                                                  - wytyczne Depresja Pytania Kliniczne

 

OPIEKA  PALIATYWNA:                                                                           RANY

artykuły:                                                                           konsensus Kramera

1. Haloperidol jako przeciwwymiotny

2. Przykład z Nowe Zelandii